Test # *** 1 *** 1 *** Code 10

Mi kampua, kasut dan Duit $$$

Mi kampua, kasut dan Duit $$$
Quiz 10410, Set 1
 

 
Question 1
Kos sepasang kasut = RM 3, Harga jualan berkenaan = RM 5

Berapakah keuntungan boleh didapati dengan menjual 4 pasang kasut?

A. Keuntungan menjual sepasang kasut = RM 5 - RM 3 = RM 2
Keuntungan jumlah = RM 2 � 4 = RM 8

B. Keuntungan menjual sepasang kasut = RM 5
Keuntungan jumlah = RM 5 � 4 = RM 20

C. Harga jualan sepasang kasut = RM 3
Keuntungan jumlah = RM 3 � 4 = RM 12

D. Tidak cukup keterangan untuk mendapatkan jawapan

 

 

 
Question 2
Ing makan 3 mangkuk mi kampua setiap hari sejak dia dilahirkan pada tahun 1994.

Berapa mangkuk mi kampua yang dimakannya dalam bulan Februari 2008 ?

A. 42 mangkuk
B. 45 mangkuk
C. 84 mangkuk
D. 87 mangkuk

 

 

 
Question 3
Mr. Jahat membawa wang kertas RM 10 membeli kasut di kedai Charles.
Kos kasut = RM 3, Harga Jualan = RM 4.

Charles tidak ada duit kecil (RM 1) yang mencukupi.
Dia menukarkan RM 10 dengan 10 keping RM 1 daripada Donald.

Kemudian, baki RM 6 diberikan balik kepada Mr. Jahat.
Selepas itu, Mr. Jahat pun meninggalkan kedai kasut.

Tiba-tiba, Donald sangat marah, kerana duit RM 10 itu merupakan duit palsu.
Charles terpaksa membayar ganti rugi RM 10 kepada Donald.

Berapakah kerugian yang dialami oleh Charles?

A. RM 10 + RM 6 + RM 3 = RM 19
Ganti rugi + Baki dikembalikan + kos kasut

B. RM 10
Ganti rugi sahaja

C. RM 10 - (RM 4 - RM 3) = RM 9
Ganti rugi tolak keuntungan daripada menjual kasut

D. RM 10 + RM 6 - RM 3 = RM 13
Ganti rugi tambah baki kepada Mr. Jahat tolak kos kasut

 

 

 
Question 4
Clinton ada 10 keping duit syiling 10 sen dan 3 keping duit 50 sen.
Apakah jumlah harta yang dimilikinya?
A. RM 1.00
B. RM 2.00
C. RM 2.50
D. tidak tahu, kerana dia juga memiliki banyak wang kertas RM 1

 

 

 
Question 5
10 biji duit syiling 5 sen bersamaan dengan _____ biji duit syuling 50 sen
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50

 

 

 
Question 6
Donald memiliki RM 10 sementara Christopher memiliki RM 11
Mereka menderma duit tersebut kepada mangsa Tsunami di Jepun.

Berapakah jumlah duit yang diderma oleh mereka?

A. RM 10
B. RM 11
C. RM 20
D. RM 21
E. RM 22

 

 

 
Question 7
Mi kampua merupakan makanan kegemaran orang Sibu.

Donald suka akan mi kampua. Dia membeli sebungkus mi kampua dengan RM 2.50
Seterusnya mi kampua dijual tersebut kepada Charles dengan RM 2.90

Charles membayar RM 3 kepada Donald.

Berapakah baki yang perlu dipulangkan kepada Charles?

A. 10 sen
B. 40 sen
C. 50 sen
D. tiada baki

 

 

 
Question 8
Joyce ada RM 10. Beliau ingin menghabiskan kesemua duitnya membeli mi kampua dan nasi lemak.
Harga :
1 mangkuk mi kampua berharga RM 3
1 mangkuk nasi lemak berharga RM 2

Apakah cara boleh Joyce mencapai cita-citanya?

I. membeli 3 mangkuk mi kampua
II. membeli 5 mangkuk nasi lemak
III. membeli 2 mangkuk mi kampua dan 2 mangkuk nasi lemak

A. I shj
B. II shj
C. I & II
D. I & III
E. II & III

 

 

 
Question 9
5 sen + 10 sen + 20 sen + 50 sen =
A. 70 sen
B. 80 sen
C. 85 sen
D. RM 1

 

 

 
Question 10
RM 10 × 3 + RM 5 × 5 =

A. RM 50
B. RM 55
C. RM 60
D. RM 80

 

Nama:

Negeri:

Submit