Test # *** 1 *** 1 *** Code 10

Warna-warna UPSR

Warna-warna UPSR
Quiz 728, Set 2
 

 
Question 1
Isikan tempat kosong:


__A.

B.

C.

D.


 

 

 
Question 2
Warna yang melambangkan keberanian:
A.

B.

C.

D.

 

 

 
Question 3
Joyce mempunyai 3 biji bola biru dan 2 biji bola merah. Beliau

memasukkan semua bola itu ke dalam satu kotak. Kemudian, saya

diminta untuk mengeluarkan 3 biji bola sekaligus tanpa melihat

ke dalam kotak. Apakah kemungkinan saya mendapatkan 3 biji

bola merah?

A. setiap kali pasti dapat
B. 1 dalam 2 kali
C. 2 dalam 5 kali
D. tidak mungkin

 

 

 
Question 4
Kita menggunakan mesin pencetak bubblejet untuk
menghabiskan projek-projek. Mesin pencetak tersebut menggunakan warna-warna
asas berikut kecuali .............

A.

B.

C.

D.


 

 

 
Question 5
Bendera negeri Sarawak terdiri daripada ____ jenis warna.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

 

 

 
Question 6
Yang manakah di antara berikut merupakan warna yang terdapat dalam bendera U.S.A. ?

A.

B.

C.

D.

 

 

 
Question 7
Pilih warna yang sejuk
A.

B.

C.

D.

 

 

 
Question 8
Campurkan warna dengan kita akan mendapat warna

A.
 

B.
 

C.
 

D.
 

 

 

 
Question 9
Yang manakah di antara berikut merupakan warna yang tidak terdapat dalam bendera negeri Sarawak?

A.

B.

C.

D.

 

 

 
Question 10
Warna hijau boleh didapati dengan mencampurkan:
A.
dengan

B.
dengan

C.
dengan

D.
dengan


 

Nama:

Negeri:

Submit