Test # *** 1 *** 1 *** Code 10

Senang 2009-09-02

Senang 2009-09-02
Quiz 21, Set 3
 

 
Question 1
A kitten will grow up and become a ____.
A. bat
B. cat
C. rat
D. all of above

 

 

 
Question 2
Malaya bergabung dengan Sarawak dan Sabah membentuk Malaysia pada tahun ______
A. 1957
B. 1963
C. 1984
D. 2020

 

 

 
Question 3
Tumbuh-tumbuhan memerlukan __________ setiap hari.


I. air

II. udara

III. cahaya matahari
A. I & II
B. I & III
C. II & III
D. I, II & III


 

 

 
Question 4
Umur Dorina pada tahun 2008 ialah 12 tahun.


Bilakah umurnya 5?


Tahun _________

A. 2000
B. 2001
C. 2002
D. 2003


 

 

 
Question 5
I need _________ to buy books.
A. a friend
B. money
C. foods
D. a car

 

 

 
Question 6
Ahmad is ________ in the field.
A. playing
B. playying
C. playig
D. plaaying

 

 

 
Question 7
Budak yang ________ itu dihukum oleh guru besar.
A. rajin
B. malas
C. sakit
D. kurus

 

 

 
Question 8
Saya tinggal berjiran dengan Abu.


Pilih ayat tanya yang paling sesuai untuk mendapatkan jawapan ini
A. Di manakah awak tinggal?
B. Adakah Abu bersama awak?
C. Siapakah jiran awak?
D. Adakah Abu rakan awak?


 

 

 
Question 9
Manusia memerlukan __________ untuk bernafas.
A. air
B. gas oksigen
C. gas karbon dioksida
D. gas hidrogen

 

 

 
Question 10
Pilih ayat yang salah


I. Syamimi suka akan kucing.

II. Cikgu tidak hadir ke sekolah pagi tadi.

III. Semua murid-murid rajin belajar.

A. I sahaja
B. I & III
C. II & III
D. III sahaja


 

Nama:

Negeri:

Submit