Test # *** 1 *** 1 *** Code 10

SEMUA dalam SATU 16.2

SEMUA dalam SATU 16.2
Quiz 16, Set 2
 

 
Question 1
Light travels at the speed of 300 000 000 metres per second.


Tuliskan ayat itu dalam Bahasa Malaysia.
A. Cahaya bergerak dengan kelajuan 300 000 000 meter dalam satu saat.
B. Cahaya kedua bergerak dengan kelajuan 300 000 000 meter.
C. Kelajuan cahaya ialah 300 000 000 meter.
D. Pergerakaan cahaya adalah dengan 300 000 000 meter .


 

 

 
Question 2
Separuh daripada 10% daripada suku daripada 800 adalah __________.
A. 10
B. 20
C. 40
D. 80
E. 100

 

 

 
Question 3
Susun semula perkataan LEAP anda mendapat sejenis ____________.
A. alat tulis
B. binatang
C. buah-buahan
D. kenderaan

 

 

 
Question 4
There is ____ cat in the store. _____ cat is sleeping.
A. a; A
B. a; The
C. the; A
D. the; The

 

 

 
Question 5
My lucky number is 5.


Pilih satu ayat tanya untuk mendapatkan jawapan tersebut
A. What is 5 ?
B. Do you like the lucky number?
C. What is your lucky number?
D. How to discover your lucky number?


 

 

 
Question 6
Kita _________ semasa menyanyikan lagu kebangsaan.
A. berlari
B. berdiri
C. berehat
D. berundur

 

 

 
Question 7
Adik seorang yang _______. Dia tidak suka menyiapkan kerja rumah.
A. lembap
B. malas
C. gemuk
D. lalai

 

 

 
Question 8
8 + 7 + 6 + 5 - 4 - 3 - 2 - 1 =
A. 4 × 4
B. 5 × 4
C. 6 × 4
D. 7 × 4
E. 8 × 4

 

 

 
Question 9
1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1 =
A. 3 × 3
B. 4 × 3
C. 5 × 3
D. 6 × 3

 

 

 
Question 10
Planet yang terletak terdekat dengan Matahari ialah __________.
A. Mercury
B. Venus
C. Mars
D. Pluto

 

Nama:

Negeri:

Submit