Test # *** 1 *** 1 *** Code 10

Multi Intelligence

Multi Intelligence
Quiz 15, Set 2
 

 
Question 1
Susun semula perkataan WRKAAAS anda mendapat nama _________.
A. sebuah negara
B. sebuah negeri
C. seekor binatang
D. sejenis buah-buahan

 

 

 
Question 2
Yang manakah di antara berikut akan menjanakan nombor yang terbesar?
A. 3 × 23
B. 13 × 6
C. 9 × 8
D. 23 + 13

 

 

 
Question 3
Air mendidih pada suhu _________.
A. 0°C
B. 32°C
C. 100°C
D. -273°C

 

 

 
Question 4
1 + 2 + 3 =
A. 1 - 2 - 3
B. 1 × 2 ÷ 3
C. 1 ÷ 2 ÷ 3
D. 3 × 2 × 1
E. 3 ÷ 2 ÷ 1


 

 

 
Question 5
Tulis semula penyataan di bawah dalam Bahasa Inggeris.


Nenek saya sedang memberikan makanan kepada itik.
A. My grandmother is feeding the ducks.
B. My grandmother is searching foods for the ducks.
C. My grandmohter is making foods for ducks.
D. My grandmother is eating the ducks.


 

 

 
Question 6
Pilih ayat yang betul.


I. Abu memasak tetapi menyanyi

II. Bayi itu menangis kerana lapar

III. Saya suka menulis karangan.
A. I, II dan III
B. I dan II
C. II dan III
D. I sahaja
E. III sahaja


 

 

 
Question 7
Please translate the following statement into Bahasa Malaysia.


The farther a planet is from the Sun, the longer
it will take to orbit the sun.

A. Semakin besar orbit suatu planet dari Matahari,
semakin cepat putarannya dalam orbit Matahari.
B. Semakin dekat suatu planet dari Matahari,
semakin tinggi suhu permukaannya.
C. Semakin jauh suatu planet dari Matahari, semakin lama
masa yang diambil untuk mengorbit mengelilingi Matahari.
D. Semakin lama suatu planet berputar dalam orbitnya, semakin

planet itu akan menjauhi Matahari.


 

 

 
Question 8
Michelle seorang budak yang _____________. Dia sering

membantu ibunya membuat kerja-kerja rumah.
A. tajam akal
B. ringan tulang
C. panjang tangan
D. banyak mulut

 

 

 
Question 9
Yang manakah di antara berikut salah dipadankan?
A. itik - duck
B. cicak - rat
C. gajah - elephant
D. mamalia - mammals
E. semua di atas BENAR

 

 

 
Question 10
0 = ___________


I. 1 + 2 - 3

II. 3 - 2 - 1

III. 2 × 3 ÷ 1
A. I & II
B. I & III
C. II & III
D. I, II & III


 

Nama:

Negeri:

Submit